تختخواب,خطرناکترین جای دنیاست؛چون صدی نود مردم در آن می میرند!(مارک تواین)

به لطف خدا,ما در این زمین از نعمت وجود سه چیز برخورداریم:وجدان بیدار؛ آزادی بیان و احتیاط کافی که از دوتای اول هرگز استفاده نکنیم!(مارک تواین)

خوابیدن سخت ترین کار دنیاست, برای انجام آن باید تمام روز را بیدار بمانی!(نیچه)خواب

وقتی از فرط خوشی به هوا می پرید مراقب باشید کسی زمین را از زیر پایتان نکشد!دلقکموضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |