کلمات را چون ثروتت خرج کن.(لستنبرگ)

هر چه پخته تر میشوم صحبت کردن برایم دشوارتر میشود(ویلیام باتلر)

چیزی بگو که ارزش آن بیش از خاموشی باشد.ساکت

اگر می خواهید خسته کننده باشید,از هر دری سخن بگویید.(فرانسوا ولتر)

افکنده دست برخیزد ولی افکنده سخن , برنخیزد.(بقراط)

یا سخنی داشته باش دلپذیر, یا دلی داشته باش سخن پذیر.(محمد حجازی)موضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |