در هر حرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بد بینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدی بکشاند.

در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید.

نخست از خود بپرسید :

برای یاد گیری و خود آموزی چه کرده ام ؟

سپس همچنان که پیش تر می روید بپرسید؟

من برای کشورم چه کرده ام؟

و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسیدکه شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید.

اما هر پاسخی که زندگی به تلاشهایمان بدهد یا ندهد , هنگامی که به پایان تلاشهایمان نزدیک می شویم,

هر کداممان باید حق آن را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:

من آنچه را در توان داشته ام انجام داده ام.موضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |