الماس حاصل فشارهای سخت است.پس اگر در خودتان لیاقت الماس شدن را می بینید

از فشارهای سخت نترسید

.

سعی کن در زندگی مثل زود پز باشی یعنی در اوج جوش آوردنت سوت بزنی

.

هیچ وقت عشق را گدایی نکن چون معمولا چیز با ارزش رو به گدا نمیدن

.

آن چه مغز انسان تصور و باور کند به آن می رسد

.

همیشه دلیل شادی کس باش نه قسمتی از شادی او و همیشه قسمتی از غم کس باش نه دلیل غم او

.

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد دلیلش آن است که شما چیز زیادی از او نخواستید

.

زندگی تفسیر سه کلمه است:١ خندیدن ٢ بخشیدن ٣ فراموش کردن پس تا متوانی بخند وببخش و فرامش کن

.

سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد لایق تندیس شدن نیست پس در مقابل سختی ها مقاوم باش که وجودت شایسته تندیس شدن است

.موضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |