شکستم شکستی شکست

اما

اصل همان شکستن است

که مهمترین سلاح دست بشریت

برای نبرد زندگی است

سلاحی که بسان شمشیر دو لبه ای منتظر حکم ماست

شمشیری که برای اهلش سربلندی و زندگی جاودانه

 و برای نا اهلش پستی و رسوایی به همراه دارد

دخترم

 این شمشیر برای انسانهاست اما نه بر علیه همدیگر

 سلاحی است برای شکستن حصارهای اطرافشون

اما نه برای شکستن دل همدیگه

 بلکه برای شکستن باورهای غلط

که مثل تارهای عنکبوتی

 مزاحم رشد دنیای درونی انسانها میشن

دخترم

 حریم هر  انسانی محفوظ و قابل احترامه

دنیای درونی انسانها

 باشکستن دیوارهای خرافات و عادتهای ناروا بزرگ میشه

 ولی با شکستن حریم دیگران کوچک و کوچک تر

تو با تمام ویژگیهای خوب یا بدت آزادی

 و اختیار حریم زندگیت رو داری

تو می تونی با اجازه فکر و اندیشه ات

 دری به روی آنچه خوب میدونی باز کنی

اما شکسته شدن هرگز

همونطور که اجازه شکستن حریم زندگیت رو

 به کسی نمی دی

حق شکستن هیچ مرزی از هیچ انسانی رو هم نداری

البته تا جایی که آن انسان 

  حریم شخص دیگری رو نشکسته باشه

که در اینصورت این شمشیر تبدیل میشه به

 سلاحی برای نابودی

شکستن حریم انسانها جرمی نابخشودنی است 

اما زمانی هست که شکستن هنر زندگی توست

زمانی که به دنبال زندگی حقیقی خود ....

با شجاعت تمام، موانع سر راهت رو میشکنی

تو با بالهای ایمان و عشق به خدای خوبیها

تسلیم بی چون و چرای آسمون حق میشی

اما پلهایی رو که به نام حق

 به لجنزار خرافه منتهی میشن

با جسارت تمام میشکنی

حالا میتونی به این شکستن افتخار کنی

شکستنی که پرو بالت رو بازتر کرد

و آسمون حقانیت رو برات شفاف تر

پس از شکستن نترس و شجاع باش

قاب شیشه ای منیت و خودخواهی رو بشکن

اما وای به روزی که قلب انسانی رو بشکنی

چرا که قلب خصوصیترین حریم انسانهاست

براستی 

عجب کلمه نابی است این مصدر شکستن

بعضا بدترین کار ماست

زمانی که دلی را بشکنیم تا غرورمان را نشکنیم

بعضا بزرگترین کار ماست

زمانی که حصار دست و پاگیر خرافه پرستی

 و عرف های بی ریشه را بشکنیم

و بعضا مقدس ترین کارماست

زمانی که غرورمان را بشکنیم تا دلی را بدست آریم

و

زمانی که پا روی نفس خود بگذاریم

تا روحمون خدایی بشهموضوعات مرتبط: شکستن , خرافه , حریم شخصی , نبرد زندگی

تاريخ : ۱۳۸۸/۸/٤ | ٩:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : یه شقایق | نظرات ()