دریایی طوفان زده...فانوسهایی سوسو زنان

نسیمی خاک آلود...

دیدگانی متحیّر...

...

آری

همه در انتظارند

امروز

روز آزمون برترین شاگرد مکتب عشق است

امروز

 چشمان بسیاری می بینند...

دیدگانی چاپلوس و کینه جو

دیدگانی بی تفاوت و همیشه بی خبر!

دیدگانی حیران و ترسان

و

دیدگانی مصمّم و مطمئن

همه منتظرند...

امروز

تصویری ماندگار بر قلب زمین حک می شود

امروز

قیامتی بر پا می شود

قیامتی که تمام نمی شود...

امروز

عشقی  آغاز می شود

عشقی برای امروز و فردای من و تو

امروز

رسول عشق و ایثار

با همه ی هستی اش

قدم در آزمون حق می گذارد

و

بر برگ برگ این آزمون ...

کامل ترین و زیبا ترین پاسخ ها را می نویسد

با قلم جانش به رنگ خون می نویسد

عشق حق را می نویسد

شجاعت را می نویسد

آزادگی را می نویسد

ایمان را می نویسد

محبت را می نویسد

فداکاری را می نویسد

مردانگی را می نویسد

صبر و استقامت را می نویسد

و

پیروزی راستین را معنی می کند...

آری

رسول عشق و آزادگی

 عالی ترین نمره تاریخ بشریت را

 بر سر نیزه های همه ی نامردان تاریخ

 به اهتزاز در می آورد

و

در آزمون عشق حق چون خورشید می درخشد

و اینک

 این همان نور عشق اوست

 که زمان و مکان را در نوردیده

و لرزه بر پیکر همه ی کاخ نشینان ظالم انداخته

و بازهم این محبت اوست

 که سیل اشک را از دیدگان محبان فرداها جاری می سازد

اشکهایی که می شویند و می برند...

اشکهایی که بهانه اند

اشکهایی که نشانه اند

و در ورای این اشک ها

چشمان شسته ای است که حقیقت را می بینند

حقیقت پیروزی خون بر شمشیر

 

دخترم

درس آزادگی مهمترین درس زندگی

و بهترین درس آزادگی

درس عاشوراست

 

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٩/٩/٢٢ | ٧:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : یه شقایق | نظرات ()